Tässä tietosuojaselosteessa selvitetään EU:n tietosuoja-asetuksen sekä henkilötietolain (523/1999) edellyttämät tiedot TT Ventas Tmi:n osalta. Tämä tietosuojaseloste julkaistaan verkkokaupassa www.sisustustarroja.fi ja sitä päivitetään sen sisältämien tietojen muuttuessa.

REKISTERINPITÄJÄ
Sisustustarroja.fi / TT Ventas (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)
Puhelin: 045 840 8068
Email: info(at)sisutustarroja.fi
(Y-tunnus 2383668-7)

REKISTERIASIOIDEN YHDYSHENKILÖ
Nimi: Tessa Tulisalo
Puhelin: 045 840 8068
Email: info(at)sisutustarroja.fi

REKISTERIN NIMI
Sisustustarroja.fi verkkokaupan asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilauksien ja niiden toimituksien, laskutuksen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa ainoastaan silloin, mikäli asiakas on erikseen antanut siihen suostumuksensa. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään joko suoraan tai evästeiden avustuksella, asiakkaan luodessaan verkkokauppaan käyttäjätunnuksen eli rekisteröityessään asiakkaaksi, asiakkaan päivittäessään käyttäjäprofiilinsa tietoja, asiakkaan ostaessa palvelun kautta tuotteita tai asiakkaan muutoin käyttäessään verkkokauppaa. Asiakkaan ottaessa yhteyttä yhteydenottolomakkeella ja/tai sähköpostitse: info(at)sisustustarroja.fi tallennamme asiakkaiden yhteydenotot ja asiakaspalveluun liittyvän viestinnän asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi.

TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä ei luovuta tai kerro rekisterin tietoja ulkopuolisille kuin ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa sellaisille Sisustustarroja.fi:n alihankkijoille, jotka osallistuvat asiakkaan tilauksen toimittamiseen, maksamiseen liittyviin toimenpiteisiin tai tietojärjestelmien ylläpitoon.

REKISTERIEN SUOJAUSPERIAATTEET
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Rekisterien käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.
Maksujen käsittelyssä voidaan käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa, jolloin asiakas ohjataan kolmannen osapuolen verkkosivustolle. Sivustoon sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, verkkopankki, luottokortti) käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä, ja maksajan henkilötunnusta tai maksu- ja luottokortin numeroita yms. tunnistetietoja ei tallenneta verkkokauppaan.

ASIAKKAAN OIKEUDET
Asiakkaalla on alla olevissa kohdissa 1-7 mainitut oikeudet häntä koskevien tietojen saantiin, oikaisemiseen, rajoittamiseen, poistamiseen tai siirtämiseen sekä oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä valitus:
Oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisterinpitäjän rekisterIin;
Oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
Oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;
Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (kieltämällä niiden käsittely esim. suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tai henkilömatrikkelia taikka sukututkimusta varten);
Oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. (Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä antamia tietoja.)
Oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn;
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Edellä kohdissa 1-6 tarkoitettu pyyntö tai vaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen TT Ventas, PL 110, 03101 Nummela. Siinä tulee mainita asiakkaan nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus pyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin suorittaa tunnistustoimenpiteitä ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö tai tietojen käsittelyä koskeva vaatimus voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa, jolloin rekisteröidyn tulee vaadittaessa esittää tunnistamista varten virallinen asiakirja (henkilötodistus, ajokortti tai passi).
Valitus valvontaviranomaiselle tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

EVÄSTEET
Verkkokauppamme käyttää järjestelmässään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän päätelaitteelle tallennettava ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla pyritään yksilöimään käyttäjä, jotta voimme helpottaa sivuston käyttöä, tarjota personoituja sisältöjä ja kohdennettua mainontaa sekä seurata ja analysoida palveluidemme käyttöä. Käytämme sekä istuntokohtaisia evästeitä sekä kolmannen osapuolen asettamia kävijäseurantaan tarkoitettuja evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät. Halutessasi voit milloin tahansa estää evästeiden käytön oman tietokoneesi ja/tai päätelaitteesi selaimen asetuksista.